Privacybeleid
Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over u verwerken, waaronder persoonsgegevens en cookies.


1. algemene informatie 
Dit beleid is van toepassing op de Website, die opereert onder de url: https://www.reppogroup.pl/.

De websitebeheerder en beheerder van persoonsgegevens is: Reppo Group

E-mailadres van de beheerder: office@almavis.studio

De Beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt op de Website.

De Website gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het voeren van online chatgesprekken

Presentatie van aanbiedingen of informatie

De Website voert de functies voor het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren uit:

Via de gegevens die vrijwillig zijn ingevuld in de formulieren, die zijn ingevoerd in de systemen van de Operator.

Door het opslaan van cookies (zogenaamde "koekjes") op de eindapparaten.

2 Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden gebruikt door de Operator
De inlog- en toegangspunten voor persoonlijke gegevens zijn beschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de persoons- en aanmeldgegevens die op de website worden ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en alleen op de doelserver kunnen worden gelezen.

Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Operator wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat softwarecomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3 Hosting
De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de Operator: WebWave

4 Uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van uw gegevens

In bepaalde situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens door te geven aan andere ontvangers indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten contract of voor de nakoming van verplichtingen die op de Beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:

hostingbedrijf op gedelegeerde basis

exploitanten van een online chatoplossing

bevoegde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te vervullen

Uw persoonsgegevens die niet langer door de Beheerder worden verwerkt dan nodig is om de gerelateerde activiteiten uit te voeren die in afzonderlijke regelgeving zijn vastgelegd (bijv. over boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.

U hebt het recht om de Beheerder te verzoeken

toegang tot uw persoonlijke gegevens,

hun rectificatie,

wissing,

beperking van de verwerking,

en gegevensportabiliteit.

U hebt het recht om binnen de reikwijdte van de verwerking zoals aangegeven in 3.3 c) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de legitieme belangen die door de Beheerder worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend indien er geldige legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.

U kunt een klacht indienen over de handelingen van de beheerder bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Stawkistraat 2, 00-193 Warschau.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering ten behoeve van het verlenen van diensten op grond van een gesloten overeenkomst en ten behoeve van direct marketing door de beheerder, kan met betrekking tot u plaatsvinden.

Persoonsgegevens worden overgedragen vanuit derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze doorgeven buiten de Europese Unie.

5 Informatie in formulieren
De Dienst verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonsgegevens indien deze zijn verstrekt.

De service kan informatie registreren over uw verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres).

In sommige gevallen kan de service informatie registreren om de gegevens op het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.

De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld voor het verwerken van een serviceaanvraag of commercieel contact, registratie van diensten, enz. Telkens wordt in de context en beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

6 Beheerderslogboeken
Informatie over gebruikersgedrag op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te beheren.

7 Relevante marketingtechnieken
De beheerder maakt gebruik van statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., gevestigd in de VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker de informatie die voortvloeit uit de cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/.

De Operator gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonlijke gegevens overgedragen van de Operator naar de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.

De Beheerder gebruikt een oplossing die de werking van de Website automatiseert ten opzichte van gebruikers, die bijvoorbeeld een e-mail kan sturen naar de gebruiker na het bezoeken van een specifieke subpagina, op voorwaarde dat de gebruiker toestemming heeft gegeven om commerciële correspondentie van de Beheerder te ontvangen.

8 Informatie over cookies
De Website maakt gebruik van cookies.

Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Websitegebruiker en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer.

De beheerder van de Dienst is de entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker plaatst en er toegang toe heeft.

Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt

het onderhouden van een sessie van een Gebruiker van de Website (na inloggen), waardoor een Gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Website opnieuw hoeft in te voeren;

voor de doeleinden die hierboven zijn gespecificeerd onder "Essentiële marketingtechnieken";

De Website gebruikt twee soorten cookies: "sessie" cookies en "permanente" cookies (persistente cookies). "Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

De software voor surfen op het web (webbrowser) staat het opslaan van cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker meestal standaard toe. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. De internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van de internetbrowser.

Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website.

Cookies die in de eindapparatuur van de Gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Service Operator, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. cookiebeheer - hoe toestemming geven en intrekken in de praktijk?
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. We willen u erop wijzen dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.

Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Mobiele apparaten:

Android

Safari (iOS)

Windows

Bezoek ons:

© 2023 by REPPO GROUP.  Implementatie Almavis